ชุมสี่สายน้ำ ล้ำค่าแม่น้ำโขง เคล้าโคลงอดีต ถิ่นสุวรรณโคมคำ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ วัดสบกก ม.๗ ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/bansobkok
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ติด่อสอบถาม พระอธิการ อภิชาติ รติโก ๐๘๑ ๖๐๒๐๗๙๗


กิจกรรมของชุมชนบ้านสบกก  สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน เช่น เทศกาลปีใหม่เมือง การแข่งขันพายเรือกาบ 4 ฝีพาย และกีฬาพื้นบ้านอื่นๆ ฯลฯ สัมผัสประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง เช่น การลอยกระทงล่องสะเปา

น้ำตกผาลาด อยู่บ้านป่าตึง ม. 5 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา

ห้องภาพประทับใจ เก็บความประทับใจด้วยภาพถ่าย ด้วยมือคุณ

ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ในอุโบสถ์ล้านนาประยุกต์ และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอุโบสถ์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ้งขณะนี้การก่อสร้างได้ลุล่วงไปแล้ว 80%

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดสบกก พระอภิชาติ รติโก 086-1906364 หรือ คณะกรรมการวัด นายเตียม 087-1787204

กิจกรรมของกลุ่มวันอาทิตย์จิตอาสาบ้านสบกก วันอาทิตย์จิตอาสา ทั้งเยาวชน และชาวชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาทำความสะอาดวัด ที่สาธารณะ ในหมู่บ้าน

แม่น้ำโขงกับกาลเวลาและการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของสายน้ำ และวิถีชีวิตชาวบ้าน และชะตากรรมคนปลายโขง